glob
Global Historia


Bildreportage från mötet
11-11-11

Så gick startskottet till Initiativ för Upplysning om Global Historia,
i form av ett möte på ABF-huset. Mötet spelades in och
videor från presentationerna kommer att läggas ut.


Per Janse - initiativtagare - ledde mötet och gav en introduktion i ämnet global historia
med en rask genomgång av ett antal böcker i ämnet, de flesta rätt färska.


Sen tog Ylva Wibaeus vid och gav sin syn på ämnet med pedagogikens horisont i sikte.
Hur kan man tackla och levandegöra ämnet i skolan? frågade sig Ylva som nyligen
presenterat en avhandling i pedagogik om historieämnet i skolan och Förintelsen.
Ylvas avhandling kan laddas ner här.Arne Jarrick, professor i historia, berättade om det projekt om lagarnas historia
Stockholms Universitet och dess Centrum för evolutionär kulturforskning som han
samordnar. Här kan ses ett liknande anförande på video.


Mats Widgren, professor i Kulturgeografi, berättade om det projekt kring global
jordbrukshistoria som han driver tillsammans med Janken Myrdal (som var förhindrad
att komma) och ett par andra forskare från olika håll i världen. Se Mats blogg

 

Bilder från pausminglet