ARKITEKTUR

Haga Slott

Arkitekturhistorien har ofta skrivits utifrån Europeiska och Västerländska utgångspunkter.
Hur kan den göras mer global? På vilket sätt utvecklas byggnadskonsten idag med alltmer 
globala förtecken och vad finns att lära av detta?

Det är frågor att ställa och försöka besvara.

info@globalhistoria.se

 

Logo