Heldagen om Global Historia
den 11 november:

En succé!


Redan vid samlingen på morgonen märktes intresset.

programmet fanns teman som:

* Eurocentrismen
* Tidiga människan* Anthropocen
* Ekonomisk historia
* Digitaliseringen

Föredragshållarna var många. Här finns korta sammanfattningar av föredragen.

Janse Lundahl Sorlin Johansson Nordgren Myrdal Eriksen
Janse Lundahl Sörlin Johansson Nordgren Myrdal Eriksen
Högberg Noone Johnson Hollander Sundblad
Högberg Noone Johnson Hollander Sundblad

Föredragen finns även tillgängliga på video HÄR (från fm
och em finns HÄR), i hela sjok, ännu ej var för sig.

Se programhäftet!Arrangörerna var:
Upplysning om Global Historia - UGH
initiativ för information och folkbildning

I samarbete med:

ABF Stockholm
och

Globala Gymnasiet