Nästa allmänna nätverksmöte:

torsdag 18 september
kl. 18.00

Plats: Blekingegatan 31
Kvarterslokalen

(nära Medborgarplatsen)

 

- Rapporter och tilltugg

- Kánon, Musik, Arkitektur, Industri, Mode, Religion/Livåskådning, Genus

   Ämnet är outtömligt!

- Vår nya webbplats presenteras

- Övrigt

 

För att vi ska kunna beräkna tilltugget något sånär, får du gärna anmäla intresse
men den anmälan är inte bindande och den som inte anmält, är välkommen ändå!

Väl mött!

 

Frågor till:
 
Britta Eskils  Richard Ljungberg Per Janse
0709 360 364   0708 14 12 82 070 666 42 50


“Gilla” och/eller ansluta sig till gruppen Global Historia:

 

Logo