PLANETEN

Traditionen Big History försöker sammanföra människans, jordens och hela kosmos historia.

Mest framträdande namn är historikern David Christian och hans bok Maps of Time.

Detta ligger nära miljö- och klimatperspektiven

Under heldagen om global historia den 12/11-2012 framträdde Kevin Noone från Stockholm Resilience Center och berättade om Anthropocen.

 

Logo