Upplysning om Global Historia - UGH
initiativ för information och folkbildning


 Du som vill få kontakt med intiativet eller
fråga något; mejla här!

 

 

 


Kontakter, jämförelser och växelverkningar
civilisationer emellan, hör till globalhistoriens innehåll.


Jean-Baptiste Belley 1797 The Beatles och Maharishi 1968