OM GLOBAL HISTORIA

Global Historia är visserligen inget nytt och
ett antal historiker från förr har ägnat sig åt ämnet, med mer eller mindre globala ambitioner, då ofta kallat världshistoria.

Till pionjärerna har hört Arnold Toynbee, Fernand Braudel och Immanuel Wallerstein. För sin tid, med dess begränsade räckvidd,
kan även Herodotos och Ibn Khaldoun, sägas höra till traditionen, genom sina breda grepp.

De senaste 10 åren har emellertid många
fler gett sig in i leken, inte minst pga att globaliseringen har tilltagit. Ja ett av debattämnena har just varit om detta är
ett nytt fenomen eller har funnits sen långt tillbaka (ibland då kallat tidig eller "arkaisk globalisering").

Intensiteten i denna senare globala historia, märks inte bara genom ett stort antal böcker, utan också genom konferenser och andra aktiviteter.

Det som kännetecknar den nyare globala historien - och delvis skiljer den från mycken tidigare världshistoria - är koncentrationen
på de långa linjerna ("long durée", ett begrepp från Braudel), på kontakter och jämförelser mellan olika civilisationer samt - förstås - genom betoningen på hela globaliserings-begreppet.


Kina Slott

Global historia ersätter inte tidigare historia, men blottlägger nya samband och ger ny kunskap. Denna kunskap behöver spridas utanför akademiernas väggar!

Det är en av anledningarna till att iniatiativet Upplysning om Global Historia bildats.

Nedan: Världsbilden har undan för undan breddats


Posidonius 150 BCE


Al Adrisi 1154


Ortelius 1570


Satellitbild byggd på Winkels projektion från 1921Global historia, global kultur, kortleken blandas...
Upplysning om Global Historia - UGH
initiativ för information och folkbildning