Upplysning om Global Historia - UGH
initiativ för information och folkbildning

 

OM OSS

Nätverket är öppet för alla som är intresserade av global historia sådant det uttrycks i vårt syfte.

 

Starten

Upprinnelsen till nätverket var ett ett möte om global historia den 11:e november 2011 (11-11-11)

Initativtagarna efterlyste fler intresserade. Sakta började ett nätverk att spinnas, med historiker av facket, historielärare, journalister, folkbildare och allmänt intresserade.

Det som förenar är en nyfikenhet på de globala sammanhangen och deras förankring bakåt.

För att kunna uppträda som ansökare av medel mfl formella sammanhang har en
förening bildats, men möten, evenemang och annnat, avser att samla och aktivera alla
intresserade, ej bara medlemmar i föreningen.
Arbetet sker informellt och nätverksbaserat utifrån det gemensamma syftet, med så lite byråkrati som möjligt.

 

Utåtriktade aktiviteter

Det största projektet hittills var evenemanget den 11/11 2012, en heldag om global historia.

Till detta spreds information bl.a. i form av en bild med Alisja Winkfield
och Britta Eskils i folkdräkter från Rättvik och Burkina Faso. Platsen för bilden blev
ABF-huset i Stockholm, där de flesta av nätverkets evenemang hållits, även
om nätverket odlar samverkan också med andra studieförbund.

Fotografering


Mötet blev en framgång. Många intresserade satte av en hel söndag för att lyssna på globalhistoriska föredrag.


Nu flöt nya namn in på listor, som i sin tur kunde bilda underlag för aktivering.


29:e maj 2013 arrangerades en kväll på temat Kvinnomakt i global och historisk belysning.

 

Löpande arbete

Arbetsmöten och mindre arrangemang har hållits kontinuerligt, på olika ställen, hittills mest på ABF-huset i Stockholm, men även i hem, på kondis och andra ställen.


Några aktiva samlade augusti 2013 till globalhistoriskt nätverkande.

Övre raden fr.v.: Per Janse, projektledare, journalist (har skrivit det mesta hittills på webbplatsen),
Eva Ehrnfors, socialantropolog, Richard Ljungberg, företagare i miljöteknik, Ulf Svenér f.d. diplomat,
Anssi Suokko, civilekonom.
Nedre raden fr.v.: Eva Lundqvist, kosmopolit och f.d. bildlärare, Britta Eskils, journalist, Clas Lewerentz,
journalist med globalt musikintresse. Alla känner nyfikenhet på historia i ett globalt perspektiv.


 Webmasters: Anssi Suokko och Per Janse