Upplysning om Global Historia - UGH
initiativ för information och folkbildning

SYFTE OCH VERKSAMHET
för initiativet och det nätverk som driver aktiviteterna.

SYFTET

är att föra ut forskning och diskussion
kring Global Historia (Världshistoria,Total-
historia) som har varit livlig på senare år.

Global Historia ersätter naturligtvis inte tidigare eller annan historia, men kan söka nya perspektiv på kontakter, jämförelser, synteser och ”långa linjer” m.m., som förtjänar att bli mer allmänt kända.

Syftet är ut-/folk-/opinionsbildning och allmänbildning.

Det utvecklas i kontakt med och utgår från vetenskapen, men kan också ha högt i tak och behöver inte visa ängslighet för att främja sammanfattande och populär-vetenskapliga framställningar.

VERKSAMHETEN

siktar till kunskapsutveckling och informationsspridning, bl.a. genom en levande diskussion om pedagogik i ämnet, där även den digitala utvecklingen följs, så att denna kan användas för att bredda och föra ut de globalhistoriska perspektiven.

Initiativet bör ske i öppen strävan till kontakt och samverkan med andra liknande initiativ, givetvis även globala.

Varför Global Historia?
Litet upprop och programförklaring

Digitaliseringen har gått med en så svindlande fart att det ibland är
svårt att komma ihåg förändringen, tex av minneskapaciteten.


AKTIVITETER

11 november 2012 - Heldagen om Global Historia

29 maj 2013 - Kvinnomakt i globalhistorisk belysning


BAKGRUND


Upprinnelsen var ett möte om global historia
som hölls den 11-11-11*,
från vilket här
finns ett litet bildreportage


Efter detta möte satte förberedelserna igång för ett större
evenemang om Global Historia den 11/11-12
. Fler kontakter togs och
ett litet nätverk av forskare, pedagoger och allmänt intresserade
bildades. För ansökningar om medel och andra formella turer
i samband med initiativet, har även en förening bildats
(se mer under Om oss
).----------------------------------------------------------------------------------------
*Även tidigare år - sen 2006 - har det hållits evenemang den 11 november.
Temat har då varit bredare: "Möten om morgondagens möjligheter".
Om dessa finns information här: www.11november.se

Projektet om global historia är en helt fristående "avknoppning".