Upplysning om Global Historia - UGH
initiativ för information och folkbildning


VARFÖR GLOBAL HISTORIA?

Allt rusar fram. Förändringar, hot och möjligheter dyker snabbt upp och utvecklas åt många håll. Och mer än någonsin sker allt globalt.

Indien och Kina, en gång supermakter rycker fram igen, finanskris och klimathot oroar, vi ser öppningar och tumult på alla kontinenter, inte minst uppmärksammat i muslimska sammanhang, världsfattigdomen minskar, men fortsatt daglig svält och nöd råder, alltmedan den digitala tekniken ändrar spelreglerna för ekonomi, relationer och kultur - så kanske  vår globala värld kort kan beskrivas …

Men även om det går fort, vad är egentligen nytt? Kan vi förstå vår samtid och framtid bättre, om vi skaffar oss ett bredare perspektiv bakåt med globala förtecken? Kan vi få sikten att bli klarare om vi putsar backspegeln? Om vi rullar historien bakåt och sen framåt igen på nya sätt, framträder då nya mönster och förklaringar? Jo, det anar man, genom den livaktiga forskningen i global historia de senaste tio åren.

Den ersätter inte annan historia, men ger nya perspektiv på kontakter, jämförelser och ”långa linjer”.I och med utvandringen från Afrika för ca 80.000 år sen, startade den första globaliseringen om än långsamt. Det mänskliga nätverket har sen oupphörligt vidgats och stärkts, växelverkat och förfinats samtidigt som dess delar blivit alltmer beroende av varann.

Många av de gamla berättelserna om vårt förflutna är fortfarande intressanta och viktiga, men ter sig ofta begränsade. Vi behöver en mer sammanhållen berättelse. Global historia ersätter inte tidigare kunskap men breddar och fördjupar den. Det märks inte minst på ödesfrågorna om klimatet och utrotning av arter mfl.  Och på global ekonomi och politik där en bankkrasch eller en karikatyrteckning i en del av världen, snabbt får konsekvenser med global räckvidd.


Idag lever människor från ett antal kulturer i Sverige. Genom en breddad historiesyn kan fler ges bättre möjlighet att få sina bakgrunder synliga och sätta dem i relation till helheten.  

Dags för en heldag om Global Historia, där man kan få ta del av ovanstående perspektiv, ett praktiskt sätt att få nya kunskaper presenterade för sig och göra dem aktuellare.

Det finns ett nybildat nätverk UGH, Upplysning om Global Historia, som verkar för att främja och diskutera de här perspektiven, samt föra ut dom till skolor, folkbildning, medier av alla slag och intresserad allmänhet.

Det första utåtriktade evenemanget var:

Heldagen om Global Historia
11 november
2012, kl 10-18.


Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm